Tuesday, August 13, 2013

ລາຍການສະຕິມາປັນຍາເກີດ

ຟັງການສົນທະນາທັມ ຫລື ການຕອບຄຳຖາມທາງທັມ ຜ່ານຄື້ນ 95.00 ໃນລາຍການສະຕິມາປັນຍາເກີດ ເລີ່ມເວລາ 6- 7 ໂມງເຊົ້າ.

Sunday, August 11, 2013

ຟັງເທສນ໌ຍາທ່ານໃຫຍ່ ວັດອົງຕື້


ຍາທ່ານໃຫຍ່ ເພິ່ນເທສນ໌ເມື່ອປີຜ່ານມາ ທີ່ງານເຂົ້າກັມມະຖານ ວັດປ່າຖ້ຳລືສີ ຟັງເອົາໄວ້ ເພື່ອພັດທະນາຈິດໃຈຂອງຕົນເອງ!

Thursday, August 8, 2013

ຄະນະສົງຈາກວັດຕ່າງໆ ນ້ອມຄາຣະວະຍາທ່ານໃຫຍ່ ໃນເທສການເຂົ້າພັນສາ


ເມື່ອວັນທີ 23 ກໍລະກົດທີ່ຜ່ານມີ ທາງຄະນະສົງວັດທາດຝຸ່ນ, ວັດມີໄຊ, ວັດດົງສະຫວາດ ແລະວັດຈອມໄຕ ໄດ້ພ້ອມໃຈກັນມາຄາຣະວະຍາທ່ານໃຫຍ່ ເພື່ອສືບທອດປະເພນີອັນດີງາມໃນທາງພຸດທະສາສນາ.